adresa: Kneza Višeslava 70a   -  11030 Beograd - Srbija   |  tel: +381.11.30.50.200   |  fax: +381.11.30.50.222   |  mail: office@e-smartsys.com

srpski   |   english 

    
Aktuelna dešavanja         |        Arhiva    
      
       
Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA)
Ponudite svojim korisnicima softver kao uslugu

 
 

 Services Provider License Agreement (SPLA) je program licenciranja posebno namenjen servis provajderima koji koriste Microsoft softverske proizvode kako bi svojim korisnicima obezbedili softverske usluge. Pod softverskim uslugama podrazumeva se korišćenje Microsoft licenciranih proizvoda ili bilo kakva interakcija sa njima. Za razliku od ostalih programa licenciranja, SPLA program obezbeđuje prava na hostovanje softvera i u potpunosti podržava koncept „softver kao usluga“ („Software as a Service“).

Microsoft SPLA program omogućuje Service Provider-ima da licenciraju softverske proizvode:

• na mesečnom nivou,
• na osnovu konkretnih potreba i
• bez plaćanja unapred.

Zahvaljujući SPLA licencama oni su u mogućnosti da svojim korisnicima ponude softver koji im je potreban, kada im je potreban i u količini koja odgovara njihovim zahtevima.

Krajnji korisnici na ovaj način sebi mogu da priušte funkcionalnosti softvera bez velikih početnih ulaganja u infrastrukturu. Takođe, Service Provider ima minimalan rizik prilikom nabavke softvera, zbog toga što softver koji licencira prilagođava konkretnim i aktuelnim zahtevima svojih korisnika.
U okviru SPLA programa postoje dva modela licenciranja: licenciranje po korisniku (Subscriber Access License) i licenciranje po procesoru (Procesor License). Pojedini softverski proizvodi dostupni su u oba modela.
SPLA ugovor se potpisuje na tri godine, uz mogućnost produženja. Service Provider na mesečnom nivou svom SPLA Reseller-u dostavlja izveštaj o količini upotrebljenog softvera za prethodni mesec, a plaćanje se vrši na osnovu tog izveštaja.
Softver se koristi u skladu sa pravima korišćenja koja su definisana u okviru Microsoft dokumenta Services Provider Use Rights – SPUR, a Service Provider je u obavezi da svojim korisnicima pruža podršku vezanu za korišćenje licenciranog softvera.
Informacije o cenama su dostupne preko SPLA Reseller-a, a Microsoft obezbeđuje zaštitu cena na godišnjem nivou. Naime, Microsoft može sniziti cene softverskih licenci u bilo koje vreme u toku godine, dok je povećanje cena moguće samo jednom godišnje, i to 1. januara. Izuzetak od ovog pravila je korekcija cena usled promene kursa za cene koje nisu izražene u američkim dolarima.

Ključne pogodnosti SPLA programa licenciranja su sledeće:

• Fleksibilnost – mogućnost pružanja specijalizovanih servisa prilagođenih potrebama korisnika;
• Plaćanje samo za softver koji je zaista korišćen u toku proteklog meseca;
• Veliki izbor raspoloživih Microsoft proizvoda;
• Pristup poslednjim (aktuelnim) verzijama licenciranih proizvoda uz mogućnost korišćenja prethodnih verzija.

Uslovi za učešće u SPLA programu licenciranja jesu učešće u Microsoft partnerskom programu na nivou registrovanog partnera i registracija u okviru Microsoft Hosting Community, što je besplatno. Nakon toga sledi potpisivanje Microsoft Business and Services Agreement (MBSA ugovora) ili vezivanje za postojeći i konačno, potpisivanje SPLA ugovora o licenciranju.
SPLA program licenciranja Microsoft proizvoda je posebno dizajniran za servis provajdere koji žele mogućnost da se na tržištu pozicioniraju kao ponuđači softverskih usluga koje u potpunosti odgovaraju potrebama i zahtevima krajnjih korisnika, a baziraju se na najsavremenijim Microsoft tehnologijama.

 
   
Kontaktirajte nas   |   Mapa sajta

Copyright © 2008 E-SMARTSYS. All rights reserved.