adresa: Kneza Višeslava 70a   -  11030 Beograd - Srbija   |  tel: +381.11.30.50.200   |  fax: +381.11.30.50.222   |  mail: office@e-smartsys.com

srpski   |   english 

    
Aktuelna dešavanja         |        Arhiva    
      
       
Rešenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa
TACad

 
 

Hostovano rešenje za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena TACad omogućava vam da efikasnije upravljate radnim vremenom i podignete nivo bezbednosti unutar vašeg preduzeća, uz minimalne troškove i bez potrebe za kompleksnom administracijom sistema.Moderno poslovno okruženje sve više zahteva fleksibilno i pametno upravljanje jednim od najbitnijih resursa jedne kompanije – Radnim vremenom. TACad predstavlja inteligentno rešenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa.
Elektronska evidencija i analiza utrošenih sati, uz funkcionalnosti planiranja odsustva, pozitivno utiču na efikasnost planiranja i realizacije svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Sa druge strane kontrola pristupa i monitoring zaštićenih zona, uz preciznu evidenciju posetilaca podiže nivo bezbednosti na sasvim novi nivo.

 

TACad Hosting rešenje podrazumeva hostovanje kompletnog aplikativnog dela sistema na serverima E-Smart Systems-a što garantuje najviši nivo bezbednosti podataka i omogućava profesionalno administriranje i kod sistema sa malim brojem korisnika.

Na lokaciji korisnika instaliraju se samo terminali za evidenciju radnog vremena, odnosno kontrolu pristupa i neophodne kijentske aplikacije koje putem interneta komuniciraju direktno sa TACad Hosting serverom.

Zahvaljujući Cloud infrastrukturi koja korisnicima omogućava efikasnije, jednostavnije i samim tim jeftinije korišćenje IT resursa, TACad hosting servis dostupan je svojim korisnicima u bilo kom trenutku i sa bilo koje lokacije što sistem čini izuzetno fleksibilnim i skalabilnim u skladu sa potrebama korisnika.


Softverski moduli


Modularni pristup dizajniranju softvera omogućuje korisniku da sistem prilagodi svojim trenutnim potrebama. TACad softverska platforma sastoji se od nekoliko softverskih modula, namenjenih za upotrebu i administriranje sistema.

Kroz TACad Admin Host Client aplikaciju korisnik vrši inicijalna podešavanja sistema, kao što je import zaposlenih u sistem, definisanje radnih šema i prava pristupa. Takođe tokom eksploatacije sistema korisnik može samostalno generisati izveštaje, ažurirati podatke o zaposlenim i vršiti monitoring uređaja u sistemu...

TACad Web access je web aplikacija kroz koju svi korisnici mogu pristupiti sistemu, i u zavisnosti od dodeljenih prava generisati izveštaje i obrađivati odsustva za sebe ili grupu zaposlenih koja mu je dodeljena.

TACad Portir Host Client je aplikacija kroz koju služba obezbeđenja vrši evidenciju posetilaca i izdavanje privremenih kartica zaposlenima. Putem ove aplikacije obezbeđenje ima trenutni uvid u prisutnost zaposlenih, kao i registracije koje se vrše na terminalima.


Hardverska platforma
 

X-Station Terminal za evidenciju radnog vremena

Zahvaljujući kompaktnom i modernom dizajnu Suprema X station terminal u potpunosti odgovara zahtevima modernog poslovnog ambijenta. Izbor različitih kategorija odsustva vrši se putem ugrađenog 3,5 inčnog displeja osetljivog na dodir. Uređaj takođe poseduje četiri hardverska tastera za brzi izbor događaja, integrisan čitač beskontaktnih kartica i kameru sa algoritmom za prepoznavanje lica.

X-pass Kontroler za kontrolu pristupa

X pass je integrisan uređaj za kontrolu prisutpa koji objedinjuje čitač bezkontaktnih kartica i kontroleru u komapktnom kućištu prefinjenog dizajna. Uređaj zadovoljava IP65 standard (otporan na mehanička oštećenja i atmosferske uticaje), a napajanje se vrši putem mrežne infrastrukture (POE), što omogućava brzu i laku implementaciju i administraciju sistema u bilo kom okruženju.

Tehnologije identifikacije

Za jednoznačnu identifikaciju zaposlenog u sistemu koristi se beskontaktna tehnologija identifikacije ili biometrijske karakteristike zaposlenog kao što je otisak prista ili karakteristike lica. Kod bezkontaktne identifikacije korisnik se identifikuje prinošenjem svoje kartice čitaču za registraciju. U TACad sistemu, podržani su svi tipovi standardnih bezkontaktnih tehnologija kao što su Mifare, DesFire, iClass, EM4000, Prox...

 
   
Kontaktirajte nas   |   Mapa sajta

Copyright © 2008 E-SMARTSYS. All rights reserved.