adresa: Kneza Višeslava 70a   -  11030 Beograd - Srbija   |   tel: +381.11.30.50.200   |   fax: +381.11.30.50.222   |   mail: office@e-smartsys.com

srpski   |   english 

   
      

E-Smart Systems d.o.o – Preduzeće za projektovanje, razvoj, proizvodnju, trgovinu i implementaciju u oblasti informacionih tehnologija, sa sedištem u Beogradu, ul. Kneza Višeslava 70a raspisuje oglas za radna mesta:
 
Poslovni administrator prodaje
 
Prodavac IT specijalista
 
Rukovodilac Servisa
 
Serviser
 
Magacioner
 
DB developer / Sharepoint developer
 
Specijalista održavanja
 
Software Tester

 

Poslovni administrator prodaje


               Odgovornosti:

               • Aktivno učešće u organizaciji rada sektora i vodjenje dokumentacije
               • Formiranje i održavanje postojeće i nedostajuće dokumentacije
               • Formiranje tenderske dokumentacije
               • Saradnja na dnevnom nivou sa sektorima razvoja, servisa i tehničke podrške
               • Saradnja i koordinacija sa drugim organizacionim jedinicama u preduzeću


               Obavezni uslovi:

               • Minimum viša stručna sprema
               • Osnovno poznavanje engleskog jezika, usmeno i pismeno
               • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
               • Dobre organizacione sposobnosti
               • Sposobnost za rad pod pritiskom i u zadatim rokovima


               Poželjno:

               • Dobra sposobnost komunikacije i planiranja
               • Visoka kultura usmenog i pisanog govora
               • Predanost, fokusiranost i posvecenost poslu

               E-Smart Systems d.o.o. preduzeće Vam nudi:

               • Stalni radni odnos
               • Sigurnu i redovnu zaradu
               • Minimum četiri nedelje odmora godišnje
               • Vrhunske uslove za rad

              
Vas CV i motivaciono pismo pošaljite na e-mail teodora@e-smartsys.com sa naslovom Poslovni administrator prodaje do 01. Jula 2014.

               Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

 
  
        
        

Prodavac IT specijalista


               Odgovornosti:

               • Prodaja aplikativnih rešenja, servisa i proizvoda poslovnim korisnicima
               • Kontaktiranje i komuniciranje sa postojećim i potencijalnim korisnicima
               • Postizanje i odrzavanje zadatih prodajnih kvota
               • Plasiranje i zanavljanje neophodinh informacija potrebnih poslovnim korisnicima


               Obavezni uslovi:

               • Univerzitetsko obrazovanje
               • Visoko razvijena sposobnosti prodaje, podrške i brige o korisnicima
               • 3 godine radnog iskustva na poziciji vezanoj za procese prodaje i pregovora
               • Poznavanje IT proizvoda (softvera i hardvera), servisa i tržišta
               • Odlično poznavanje rada na računaru i MS Office paketa
               • Dobro poznavanje engleskog jezika, usmeno i pisano
               • Dobro razvijene sposobnosti pregovaranja i analitičnost
               • Odlična sposobnost komunikacije i prezentovanja
               • Sposobnost za rad pod pritiskom i u zadatim rokovima
               • Visoka kultura usmenog i pisanog govora
               • Vozačka dozvola B kategorije
 

               E-Smart Systems d.o.o. preduzeće Vam nudi:

               • Stalni radni odnos
               • Sigurnu i redovnu zaradu
               • Minimum četiri nedelje odmora godišnje
               • Vrhunske uslove za rad

              
Vas CV i motivaciono pismo pošaljite na e-mail teodora@e-smartsys.com sa naslovom Prodavac IT specijalista do 01. Jula 2014.

               Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

 
  
        
        

Rukovodilac Servisa


               Odgovornosti:

               • Organizacija rada i poslovanja službe servisa i dela tehničke podrške
               • Formiranje i održavanje postojeće i nedostajuće dokumentacije
               • Pedantno i disciplinovano vođenje zapisa o održavanju i pisano izveštavanje
               • Saradnja i koordinacija sa drugim organizacionim jedinicama u preduzeću


               Obavezni uslovi:

               • Viša stručna sprema (VI stepen), tehničkog usmerenja
               • Minimum 3 godine radnog iskustva u struci
               • Dobro poznavanje engleskog jezika, usmeno i pisano
               • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
               • Dobre organizacione sposobnosti i analitičnost
               • Sposobnost za rad pod pritiskom i u zadatim rokovima
               • Visoka kultura usmenog i pisanog govora


               Poželjno:

               • Visoka stručna sprema
               • Vozačka dozvola B kategorije

               E-Smart Systems d.o.o. preduzeće Vam nudi:

               • Stalni radni odnos
               • Sigurnu i redovnu zaradu
               • Minimum četiri nedelje odmora godišnje
               • Vrhunske uslove za rad

              
Vas CV i motivaciono pismo pošaljite na e-mail teodora@e-smartsys.com sa naslovom Rukovodilac Servisa do 01. Jula 2014.

               Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

 
  
        
        

Serviser


               Odgovornosti:

               • Servisiranje i popravka hardvera
               • Održavanje hardverske infrastrukture korisnika
               • Održavanje i zanavljanje interne hardverske infrastrukture
               • Pedantno i disciplinovano vođenje zapisa o održavanju
               • Instalacije i rad na terenu
               • Tehnička podrška za pojedina aplikativna rešenja


               Obavezni uslovi:

               • Srednja stručna sprema, tehničkog usmerenja
               • Vozačka dozvola B kategorije
 

               Poželjno:

               • Poznavanje engleskog jezika
               • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office paket)

              
               E-Smart Systems d.o.o. preduzeće Vam nudi:

               • Stalni radni odnos
               • Sigurnu i redovnu zaradu
               • Minimum četiri nedelje odmora godišnje
               • Vrhunske uslove za rad

              
Vas CV i motivaciono pismo pošaljite na e-mail teodora@e-smartsys.com sa naslovom Serviser do 01. Jula 2014.

               Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

 
  
        
        

Magacioner


               Odgovornosti:

               • Prijem i izdavanje robe sa vođenjem potrebne dokumentacije
               • Pravilno održavanje postojeće robe u magacinu
               • Vršenje popisa robe
               • Održavanje magacinskog prostora
               • Vođenje magacinskih knjiga


               Obavezni uslovi:

               • Srednja stručna sprema
               • Iskustvo u radu sa skladištenjem
               • Dobra sposobnost organizacije
               • Vozačka dozvola B kategorije
               • Poznavanje rada na računaru
               • Poznavanje engleskog jezika
 

               E-Smart Systems d.o.o. preduzeće Vam nudi:

               • Stalni radni odnos
               • Sigurnu i redovnu zaradu
               • Minimum četiri nedelje odmora godišnje
               • Vrhunske uslove za rad

              
Vas CV i motivaciono pismo pošaljite na e-mail teodora@e-smartsys.com sa naslovom Magacioner do 01. Jula 2014.

               Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

 
  
        
        

DB developer / Sharepoint developer

Tražimo mlade ljude zainteresovane za profesionalni razvoj u radu sa SQL bazama podataka ili za programiranje na Sharepoint platformi. Prethodno radno iskustvo nije neophodno. Očekuje se visok nivo motivacije i entuzijazma za ovladavanje navedenim tehnologijama.


               Preduslovi:

               • Univerzitetsko zvanje (BSc,MSc) iz oblasti računarskih nauka ili inženjeringa
               • Aktivno korišćenje engleskog jezika               Poželjno znanje:

               • Windows klijentski i serverski OS (minimim Windows 2008 i Windows 7)
               • Korišćenje Visual Studio okruženja za razvoj (minimim VS 2008)               E-Smart Systems d.o.o. preduzeće Vam nudi:

               • Stalni radni odnos
               • Sigurnu i redovnu zaradu i minimum četiri nedelje odmora godišnje
               • Profesionalno i lično napredovanje
               • Vrhunske uslove za rad
               • Rad sa modernim tehnologijama, alatima i okruženjima


________________________________________________________________________________________________________________________


Ukoliko Vaš profil odgovara navedenim uslovima i želite da radite u otvorenoj atmosferi u kojoj se gradi međusobno poverenje i poštovanje, konstantno napredujete i budete najbolji u svom poslu molimo Vas pošaljite Vaš CV i motivaciono pismo na zaposlenje@e-smartsys.com.
U naslovu maila obavezno naznačite da li aplicirate za DB ili Sharepoint tehnologiju.
 

Molimo imajte u vidu da će biti kontaktirani samo kandidati koji su prošli osnovnu selekciju.

Konkurs je otvoren do popune radnih mesta.
 
  
        
        

 

Specijalista održavanja


               Odgovornosti:

               • Monitoring aplikacija (analiza sistemskih logova i namenskih logova, direktan trace i sl.)
               • Preventivno održavanje (arhiviranje, čišćenje, defragmentacija, reindeksiranje)
               • Podrška u pristupu i korišćenju arhiva
               • Korektivno održavanje u domenu analize uzroka problema
               • Pružanje pomoći za korišćenje aplikacija
               • Pružanje podrške u održavanju IT infrastrukture na kojoj se nalaze aplikacije
               • Formiranje i održavanje nedostajuće dokumentacije vezane za korišćenje, rešavanje problema
               • Pedantno i disciplinovano vođenje zapisa o održavanju i pisano izveštavanje


               Obavezni uslovi:

               • Iskustvo u razvoju na Microsoft platformi
               • Dobro poznavanje C# i JavaScript programskih jezika
               • Poznavanje i iskustvo u radu sa Win Forms, ASP .NET i Share Point 2010 platformama
               • Poznavanje SQL programskog jezika i iskustvo u radu sa Stored procedurama, User defined funkcijama i SQL job-ovima
               • Dobre organizacione sposobnosti i analitičnost
               • Sposobnost za rad pod pritiskom i u zadatim rokovima
               • Visoka kultura usmenog i pismenog govora


               Poželjna znanja:

               • Korišćenje Visual Studio okruženja za razvoj (2005-2012) i MS SQL servera (2005-2012)
               • Poznavanje Visual Basic programskog jezika
               • Iskustvo sa Windows, XML Web i WCF servisima
               • Iskustvo sa SQL server Integration, Analysis i Reporting servisima
               • Poznavanje MVC platforme
               • Iskustvo u održavanju aplikativnih rešenja
               • Dobro poznavanje engleskog jezika, usmeno i pismeno

               E-Smart Systems d.o.o. preduzeće Vam nudi:

               • Stalni radni odnos
               • Sigurnu i redovnu zaradu
               • Minimum četiri nedelje odmora godišnje
               • Vrhunske uslove za rad

               Vaš CV i motivaciono pismo pošaljite na e-mail zaposlenje@e-smartsys.com.

               Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

               Konkurs je otvoren do popune radnih mesta.

 
  
        
        

Software Tester

Planiranje, priprema, automatizacija i realizacija funkcionalnih, integracionih i sistemskih testova, obezbeđenje kvaliteta softvera.


               Preduslovi:

               • Univerzitetsko zvanje (BSc,MSc) iz oblasti računarskih nauka ili inženjeringa
               • Aktivno korišćenje engleskog jezika               Poželjno znanje:

               • Windows klijentski i serverski OS (minimim Windows 2008 i Windows 7)
               • Korišćenje Visual Studio okruženja za razvoj (minimim VS 2008)               E-Smart Systems d.o.o. preduzeće Vam nudi:

               • Stalni radni odnos
               • Sigurnu i redovnu zaradu i minimum četiri nedelje odmora godišnje
               • Profesionalno i lično napredovanje
               • Vrhunske uslove za rad
               • Rad sa modernim tehnologijama, alatima i okruženjima


________________________________________________________________________________________________________________________


Ukoliko želite da radite u otvorenoj atmosferi u kojoj se gradi međusobno poverenje i poštovanje, konstantno napredujete i budete najbolji u svom poslu molimo Vas pošaljite Vaš CV i motivaciono pismo na e-mail zaposlenje@e-smartsys.com.

 

Molimo imajte u vidu da će biti kontaktirani samo kandidati koji su prošli osnovnu selekciju.

Konkurs je otvoren do popune radnih mesta.
 
  
        
  

Kontaktirajte nas   |   Mapa sajta   |    Uslovi korišćenja   |    Privatnost podataka   |    © 2013 E-Smart Systems