Welcome

Canon

uniFLOW kontrola štampanja
 


 

 

Precizno odmerite upotrebu i troškove prema korisniku, radnoj grupi ili odeljenju – jednostavno je sa uniFLOW kontrolom štampanja kompanije Canon. Detaljno izveštavanje znači da možete efikasno iskoristiti svoje proizvodne resurse, tako što ćete smanjiti troškove na minimum i strateški postaviti uređaje u područja gde su najpotrebniji. Ovaj softver je modularan i moguće ga je konfigurisati, tako da se može prilagoditi potrebama različitih poslova ili čak poslovanju odeljenja.
 
Kontrolišite štampanje
uniFLOW kontrola štampanja je više od običnog softvera za analizu i izveštavanje – to je način preuzimanja potpune kontrole nad vašim štampanjem. U kancelariji, njegova sposobnost preusmeravanja vam omogućava da preusmerite poslove štampanja na najekonomičniji uređaj u zavisnosti od veličine i kvaliteta (crno-bela štampa, štampa u boji). On takođe može preusmeriti štampanje na alternativne uređaje u slučaju problema, tako da ne utiče na produktivnost osoblja. U korporativnim odeljenjima za reprografiku (CRD) sposobnost balansiranja opterećenja vam omogućava da rasporedite poslove štampanja na nekoliko različitih štampača, obezbeđujući optimalnu efikasnost i iskorišćenost. uniFLOW kontrola štampanja takođe obuhvata broj dodatnih karakteristika, kao što su izvođenje sigurnosnih poslova, stono knjigovodstvo, grupisanje i ispisivanje radnih kartica, koje vam obezbeđuju konačnu kontrolu štampanja i troškova.

  

  

  

 

Canon

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika