Welcome

Fujitsu

 

Fujitsu PRIMERGY

Veća agilnost u svakodnevnim operacijama koja će vaš IT pretvoriti u poslovnu prednost
 
 
Fujitsu
 
 
 
Fujitsu PRIMERGY serveri obezbeđuju vašoj kompaniji najsnažnije i najfleksibilnije rešenje za data centar na tržištu.
Pogodan je za velike i male kompanije, za sve industrijske grane i bilo kakve zahteve u radu.
 
Ovo podrazumeva proširive PRIMERGY tower servere za udaljene kancelarije i filijale, servere u vidu rekova sa najboljom efikasnošću i performansama, kompaktne i skalabilne blade sisteme, kao i veoma dobro optimizovane servere za cloud infrastrukturu.
 
Impresivni su po svom kvalitetu u poslovanju i po inovacijama, odlikuju se najvišim nivoom efikasnosti koji smanjuje troškove i kompleksnost korišćenja, pružaju mnogo više u svakodnevnim operacijama u cilju da informacione tehnologije pretvore u poslovnu prednost.
 
 

 

 

Fujitsu

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika