Welcome

Gemalto

 

Gemalto

 
 

 Vodeći vendor u razviju digitalnog društva

 
Gemalto nudi rešenja u svim oblastima: potrebama zaštite korporacijskih podataka, zaštite identiteta korisnika, sigurnost novčanih transakcija, proverenih online usluga, cloud computing, modernog prevoza, M2M komunikacija, eHealthcare i eGovernment usluga.
 
 
  
 

IDPrime .NET Smart Card 

 
 
Gemalto IDPrime NET kartice predstavljaju vrhunsku tehnologiju u službi organizacija počinjenih da svoju IT bezbednost, identitet i pristup infrastrukturi podignu na sledeći nivo. Dvo-faktorska autentifikacija (2FA) je pravi izbor . IDPrime NET 510 kartice podrška za dve različite tehnologije 2FA: Digitalni Sertifikati (PKI) i One Time Passvords (OTP), sada predlaže kao opciju. Izaberite onaj koji vam najbolje odgovara, ili kombinovati oba odjednom za različite namene.
 
Prednost Gemalto IDPrime tehnologije je laka integracija sa Microsoftovim platformama i rešenjima: Native podrška na svim Windows OS od XP do Win 8 i njihove prateće Serverske verzije .. NET kartice su takođe u potpunosti kompatibilane sa Forefront Edge, Microsoft FIM - ILM CMS, Active Directory Domain Services and Certificate Services. Sa Gemalto IDPrime karticama implementacija, enkripcije i digitalnog potpisa postaju lakši nego ikada.
 
IDPrime NET podržava PKCS # 11 kriptografski standard na Linux, MacOS i Windows okruženjima.

 

 

 

 IDBridge K3000

 

 
IDBridge K3000 je prenosni bezbednosni uređaj koji štiti osetljive podatke koje korisnici nose na Flash drive-u, kao i upravljanje sa ovim uređajima koji koriste Smart TMS. Rešenje se može koristiti kao zero-footprint ličnog security uređaja koji štiti prenosive podatke, ili kao CCID čitača smart kartice, da bi se sve funkcionalnosti smart kartice mogle koristiti na PC / SC okruženjima.
 
IDBridge K3000 pruža jednostavan i konfigurabilan način rada između mobilnosti i korporativnog moda (npr. PKCS # 11 za prenosive aplikacije i CAPI za npr Windows Logon), u kombinaciji sa HID-CCID automatskog servisa prebacivanja . Proizvod je jednostavan za primenu i može se integrisati kao endpoint security u cilju obezbeđenja najvišeg nivoa sigurnosti za prenosive podataka. Pored toga, IDBridge K3000 nudi prilagodljiva rešenje koje finansijske institucije mogu lako integrisati u svoju onlajn autentifikaciju.

 

 

 

 

 IDBridge CT30 - CT40

 

 
 
IdBridge CT30-CT čitači smart kartica (staro ime Gemalto TR i Gemalto SL reader). Ovi čitači služe za čitanje svih smart kartica ISO7816 standarda.
Najčešće se koriste za: elektronsko bankarstvo, čitanje biometrijske lične karte(pored čitača potreban i software MUP-a),čitanje novih saobraćajnih dozvola(pored čitača potreban i software MUP-a), windows logon, loyalty programi i dr...  
 

 

 

 

 
IDBridge K3000 je prenosni bezbednosni uređaj koji štiti osetljive podatke koje korisnici nose na Flash drive-u, kao i upravljanje sa ovim uređajima koji koriste Smart TMS. Rešenje se može koristiti kao zero-footprint ličnog security uređaja koji štiti prenosive podatke, ili kao CCID čitača smart kartice, da bi se sve funkcionalnosti smart kartice mogle koristiti na PC / SC okruženjima.
 
IDBridge K3000 pruža jednostavan i konfigurabilan način rada između mobilnosti i korporativnog moda (npr. PKCS # 11 za prenosive aplikacije i CAPI za npr Windows Logon), u kombinaciji sa HID-CCID automatskog servisa prebacivanja . Proizvod je jednostavan za primenu i može se integrisati kao endpoint security u cilju obezbeđenja najvišeg nivoa sigurnosti za prenosive podataka. Pored toga, IDBridge K3000 nudi prilagodljiva rešenje koje finansijske institucije mogu lako integrisati u svoju onlajn autentifikaciju.
 

 

 

 

Uputstvo za instalaciju Smart Card čitača

 

 

 

Gemalto

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika