Welcome

Microsoft

 

 

E-Smart Systems - Savetnik za licenciranje

Programi licenciranja Microsoft proizvoda

 

Licenciranje Microsoft softverskih proizvoda u organizaciji može da predstavlja izazov, jer se često susrećemo sa pogrešnim koracima kada govorimo o legalnoj upotrebi softvera. Preduzeće E-Smart Systems d.o.o. nudi rešenja za ovaj problem kroz odgovrajuće modele licenciranja. Ako niste sigurni da li pravilno koristite Vaš softver ili bi ste želeli da kupite licence kroz neki od odgovarajućih modela, u prilici smo da Vam ponudimo jednostavna rešenja za Vaš problem.

 

 

 

 

 

OEM (Original Equipment Manufacturer)
Mirosoft OEM je softver koji se prodaje uz potpuno sastavljen računarski sklop. Prema istoj licenci potpuno sastavljen računarski sklop predstavlja sistem koji se obavezno sastoji od sledećih računarski komponenti: matična ploča, procesor, hard disk, napajanje i kućište. To je najrasprostranjeniji vid Windows licenci. Nakon izvršene instalacije, potrebno je izvršiti lepljenje COA nalepnice na vidljivi deo kućišta računara. Životni vek Microsoft OEM softvera vezan je za životni vek računara na kome je takav softver instaliran. Ukoliko već posjedujete računar koji na sebi nema licencirani operativni sistem, možete da izvršite legalizaciju softvera kroz GGK ili GGWA (minimum pet računara) program licenciranja.

 

 FPP (Full Packed Product)
FPP je softver koji možete naći u maloprodajnim objektima ili kupiti od bilo kog Microsoft partnera. Softver je zapakovan u dizajniranu kutiju koja sadrži instalacioni medij zaštićen hologramom, ugovor o korišćenju softvera, jedinstveni serijski broj i uputstvo za instalaciju. Ukoliko je broj licenci bilo kog Microsoft softvera koji vam je neophodan manji od 5, FPP je uz OEM, jedini način nabavke koji imate na raspolaganju.
Bitna razlika u odnosu na OEM je u tome što se FPP proizvod može prebaciti sa jednog računara na drugi, uz uslov da se prvo ukloni sa prethodnog na kome je bio instaliran.

 

 

Programi količinskog licenciranja

Microsoft je kreirao različite modele količinskog liceniranja kako bi omogućio krajnjim korisnicima licenci da ostvare značajne uštede i ostvare druge pogodnosti koje se nude kroz sledeće programe licenciranja.

 

 

OLP (Open License Program)
Microsoft Open License je program količinskog licenciranja namenjen organizacijama koje žele da kupe najmanje 5 licenci. Licence se kupuju u trajno vlasništvo, a prilikom kupovine sklapa se Ugovor u trajanju od dve godine. U toku trajanja Ugovora mogu se dodatno poručivati nove licence. Softver se downloaduje sa Microsoft VLSC web sajta ili se dobija na zasebnom instalacionom medijumu. Najveća prednost nabavke putom OLP Ugovora su značajno niže cene u odnosu na FPP licence, elektronska evidencija i lako praćenje licenci, te mogućnost višestruke instalacije.

 

 

OV (Open Value)
Open Value je način količinskog licenciranja Microsoft proizvoda koji omogućava različitim organizacijama kupovinu licenci i plaćanje na godišnje rate kroz period od tri godine. Kao i kod OLP programa, za ulazak u ovaj oblik licenciranja je potrebno barem pet licenci odnosno 5 kvalifikovanih desktop računara (računari sa legalnim operativnim sistemom). Software assurance je automatski uključen u ovom modelu te korisnik na taj način kroz relativno mala početna ulaganja ima mogućnost korištenja najnovijih verzija softvera za vreme trajanja ugovora.
 
Open Value postoji u tri različita modela:
 1. Open Value Subscription je Microsoft-ov program licenciranja koji se odnosi na iznajmljivanje licenci na nivou cele kompanije. Svi računari koje firma poseduje uključuju se u OVS Ugovor, a minimalan broj računara koji kvalifikuju korisnika za ovaj program je 5. Po isteku ugovora, moguće je: produžiti ugovor na još 3 godine, izvršiti otkup licenci ili raskinuti ugovor, a softver koji je bio pod ugovorom mora se deinstalirati budući da prava korištenja prestaju.

   

 2. Open Value Company Wide je model liceniranja koji se odnosi na kupovinu trajnih licenci na nivou cele kompanije. Na kraju ugovora dobijaju se licence sa poslednjom aktuelnom verzijom u trajno vlasništvo.

   

 3. Open Value Non-Company Wide je model liceniranja u kojem nije nužno pokriti sve računare u preduzeću koje se licenira odgovrajućim Microsoft proizvodima. Licence su trajne nakon isteka Ugovora od tri godine.

 

 

 

EA (Enteprise Agreement)
Enterprise Agreement (EA) je ugovor namenjen korisnicima sa 250 i više desktop računara. Ovaj tip ugovora podrazumeva kupovinu licenci sa prenosom prava u smislu sticanja vlasništva nad predmetnm licencama po isteku ugovora i mogućnošću plaćanja na rate ili iznajmljivanje licenci na trogodišnjem nivou.
EA je veoma fleksibilan tip ugovora po pitanju krajnje količine softvera koji će se, na kraju perioda ugovora, koristiti. Zahvaljujući tome, predviđena je mogućnost dokupljivanja licenci za računare tokom trajanja ugovora, na godišnjicu ugovora, a kroz unapred poznate i definisane, takozvane TrueUp cene.
Takođe, ovakvim ugovorom predviđena je i mogućnost dokupljivanja dodatnih proizvoda, koji nisu uključeni u ugovor danom njegovog potpisivanja.  
 
Enterprise Agreement je zasnovan na desktop platformi koju u osnovnom obliku čine Upgrade licenca za operativni sistem, Office paket i set odgovarajućih pristupnih klijentski licenci. Microsoft partner sa LAR statusom ima pravo da sklapa Enterprise Agreement ugovore sa korisnicima koji po svojim karakteristikama imaju pravo na ovakvu vrstu ugovora. 
 
U Enterprise Agreement modelu licenciranja veoma važan faktor predstavlja ukupan broj desktop platformi na osnovu kojih se određuje nivo cena za korisnika. Cene su svrstane u 4 kategorije:
 • od 250 do 2399 računara
 • od 2400 do 5999 računara
 • od 6000 do 14999 računara
 • više od 15000 računara

 

 

SA (Software Assurance)
Software Assurance pogodnosti su sastavni deo količinskog licenciranja, a omogućavaju korisniku softvera da dobije najveću vrednost aktuelnih tehnologija kojima raspolaže, kroz niz pogodnosti koje štede vreme i novac.
Neke od SA pogodnosti su: podrška, alati, treninzi, izvori informacija. Najpoznatija SA pogodnost je svakako sticanje prava na korišćenje najnovije verzije softverskog proizvoda koji je licenciran.

 

 

 

 

Services Provider License Agreement (SPLA)

 

 

Services Provider License Agreement (SPLA) je program licenciranja namenjen servis provajderima koji koriste Microsoft softverske proizvode kako bi svojim korisnicima obezbedili softverske usluge. Pod softverskim uslugama podrazumeva se korišćenje Microsoft licenciranih proizvoda ili bilo kakva interakcija sa njima. Za razliku od ostalih programa licenciranja, SPLA program obezbeđuje prava na hostovanje softvera i u potpunosti podržava koncept „softver kao usluga“ („Software as a Service“).

 

Microsoft SPLA program omogućuje Service Provider-ima da licenciraju softverske proizvode:

 • na mesečnom nivou,
 • na osnovu konkretnih potreba i
 • bez plaćanja unapred.

 

 

Zahvaljujući SPLA licencama oni su u mogućnosti da svojim korisnicima ponude softver koji im je potreban, kada im je potreban i u količini koja odgovara njihovim zahtevima. Krajnji korisnici na ovaj način sebi mogu da priušte funkcionalnosti softvera bez velikih početnih ulaganja u infrastrukturu. Takođe, Service Provider ima minimalan rizik prilikom nabavke softvera, zbog toga što softver koji licencira prilagođava konkretnim i aktuelnim zahtevima svojih korisnika. U okviru SPLA programa postoje dva modela licenciranja: licenciranje po korisniku (Subscriber Access License) i licenciranje po procesoru (Procesor License). Pojedini softverski proizvodi dostupni su u oba modela.

 

Ključne pogodnosti SPLA programa licenciranja su sledeće:

 • Fleksibilnost – mogućnost pružanja specijalizovanih servisa prilagođenih potrebama korisnika;
 • Plaćanje samo za softver koji je zaista korišćen u toku proteklog meseca;
 • Veliki izbor raspoloživih Microsoft proizvoda;
 • Pristup poslednjim (aktuelnim) verzijama licenciranih proizvoda uz mogućnost korišćenja prethodnih verzija;
 • Smanjenje kapitalnih investicija u IT infrastrukturu i racionalizacija troškova.

 

 

SPLA program licenciranja Microsoft proizvoda je namenjen servis provajderim koji žele da se pozicioniraju na tržištu kao ponuđači softverskih usluga, a koje u potpunosti odgovaraju potrebama i zahtevima krajnjih korisnika.

 

   

 

 

 

MICROSOFT CLOUD SOLUTION PROVIDER PROGRAM – CSP TIER 1

 

 

E-Smart Systems postao prvi i jedini partner u Srbiji za Microsoft Cloud Solution

Cloud Solution Provider - Prvi nivo sertifikacije (CSP TIER-1)

 

E-Smart Sistems - kao jedini Tier-1 partner - direktno kupuje licence od Microsoft-a.
Zbog toga, možemo ponuditi licence po povoljnijim uslovima, bez intervencije eksternog dobavljača licenci i bez ugovora o Enterprise Agreement.
Ako kupite licence preko nas kroz CSP program, to može imati mnoge prednosti za Vas kao krajnjeg korisnika.

 

Neke od tih prednosti su:

 • Optimalna fleksibilnost, jer broj CSP licenci mogu da se menjaju svakog meseca. Ne postoji samo mogućnost da povećavate broj licence svakog meseca već pruža mogućnost da smanjite količine svakog meseca.
 • Transparent investicije: sve dodatne aktivnosti kao Premium podrška, migracije, instalacije … i Microsoft licence na samo jednom računu.
 • Plaćanje na mesečnom nivou, za ono što ste zaista koristili.
 • Lako prebacivanje – vrlo lako prebacivanje vaših postojećih pretplata za Office 365 (kartice, online plaćanje) u CSP program.
 • Dostupni proizvodi - Azure, Dinamics CRM Online, EMS, Intune i Office 365.
 • Odlične cene.
 • Uvek dostupan support.


 

E - SMART SYSTEMS VAM UZ OVAJ PROGRAM DAJE MOGUĆNOST DA STVORITE OBLAK PO SVOJOJ MERI UZ STALNU PODRŠKU NAŠEG STRUČNOG TIMA.

 

Želite li da saznate više o mogućnostima koje ovaj model licenciranja može da vam ponudi?

Kontaktirajte nas preko essms@e-smartsys.com.

 

 

Microsoft

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika