Welcome

Microsoft

 

 

Strateško partnerstvo sa kompanijom Microsoft

Large Account Reseller – LAR

 

 

U cilju stvaranja proizvoda i usluga vrhunskog kvaliteta, kompanija E-Smart Systems d.o.o. razvila je strateška partnerstva sa svetskim liderima u oblasti informacionih tehnologija, zasnovana na obostranom poverenju. Najveći starteški partner preduzeća E-Smart Systems je kompanija Microsoft. Ovo partnerstvo se vremenom gradilo i širilo tako da E-Smart Systems danas poseduje zavidan broj kompetencija i partnerskih statusa.

 

 

Jedan od najvažnijih statusa u okviru partnerstva sa kompanijom Microsoft je "Large Account Reseller – LAR“ koji E-Smart Systems ima od 2003. godine. LAR status omogućava pružanje kompleksnih usluga iz oblasti licenciranja za srednja i velika preduzeća u Srbiji.

 

 

 

 

Kvalitet rada, stečena znanja, iskustvo i pokazani rezultati omogućili su kompaniji E-Smart Systems da stekne osam GOLD:

 • Gold Application Development
 • Gold Application Lifecycle Management
 • Gold Collaboration and Content
 • Gold Data Platform
 • Gold Management and Virtualization
 • Gold Server Platform
 • Gold Volume Licensing
 • Gold Identity and Access

 

 

i pet silver kompetencija:

 • Silver Business Intelligence
 • Silver Messaging
 • Silver Mobility
 • Silver Software Asset Management

 

 

 

 

Osim kompetencija, E-Smart Systems se kvalifikovao i za više statusa iz deployment planning services programa:

 • Desktop Deployment Planning Services Provider (DDPS)
 • Private Cloud, Management and Virtualization Deployment Planning Services Provider (PVDPS)
 • Developer Tools Deployment Planning Services Provider (DTDPS)
 • SharePoint Deployment Planning Services Provider (SDPS)
 • SQL Server Deployment Planning Services Provider (SSDPS)
 • Lync and Exchange Deployment Planning Services Provider (L&EDPS)

 

 

 

Kompetencije i statusi koje preduzeće E-Smart Systems poseduje jasno potvrđuju odnos prema partnerstvu sa kompanijom Microsoft, čija je platforma još od samog početka izabrana kao bazna, prvenstveno kako bi užom specijalizacijom na segment tržišta bilo moguće pružiti što efikasniju i racionalniju podršku i usluge.

 

Microsoft

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika