Welcome

Sertifikaciono telo

  

Opis
Opis
E-Smart Systems d.o.o. Sertifikaciono telo (ESS QCA) nudi usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata za pravna lica u Republici Srbiji. ESS QCA je akreditovano rešenjem Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija broj 345-01-00960/2013-07 od 4.4.2014. godine.

 

Bezbednost
Bezbednost
ESS QCA koristi "Gemalto IDPrime 830 MD" smart kartice FIPS 140-2 level 3 sertifikatom:
• za čip na smart kartici,
• za operativni sistem (OS) na smart kartici i
• za PKI aplet na smart kartici.

 

Kvalifikacije
Kvalifikacije
E-Smart Systems d.o.o. poseduje više od decenije iskustva u radu sa infrastrukturom javnih ključeva (PKI), upravljanja smart karticama i razvojem softvera.
 

 

Sertifikaciono telo

: