Welcome

Evidencija radnog vremena

Paketi TACad sistema

 

 

 

 

 

TACad sistem je dostupan u hosting i on-site varijanti.

  

TACad Hosting je namenjen svima koji žele da bez velikih početnih ulaganja dobiju 100% funkcionalan sistem koji plaćaju na mesečnom nivou. Kod korisnika se instaliraju uređaji i isporuče kartice, a softver i podaci se nalaze na cloud serverima E-Smart Systems-a. Na ovaj način korisnik je oslobođen troškova nabavke i održavanja serverske opreme.

  

TACad Hosting + paket je predviđen za zahtevnije korisnike, obezbeđuje automatsko izveštavanje putem e-mail-a i SMS-a, evidenciju posetilaca, servis za integraciju sa HR sistemom, i uključujen je TACad Maintenance Standard paket održavanja i podrške.

  

TACad On-site podrazumeva kompletnu instalaciju sistema kod korisnika, i dostupan je u sledećim paketima:

  

TACad Access je besplatna verzija sistema namenjena kontroli pristupa, koja se dobija uz licence na kupljene uređaje. Omogućuje administraciju podataka o zaposlenima i organizacionoj strukturi i definisanje kontrole pristupa štićenom prostoru.

  

TACad Standard je namenjen evidenciji radnog vremena i kontroli pristupa. Podržava definisanje smena (fiksne, klizne, noćni rad, dvokratno itd.), praćenje kašnjenja i izostanaka, kao i jednostavnu obradu i prikaz podataka sa bilo kog računara korišćenjem web aplikacije.

  

TACad Enterprise paket je predviđen za zahtevnije korisnike, omogućuje integraciju sa active directory-jem, evidenciju posetilaca, automatsko izveštavanje putem e-mail-a i SMS-a, i sadrži izveštaje namenjene korisnicima sa većim brojem zaposlenih.

  

Uz svaki od paketa je obezbeđeno održavanje i podrška, kako bi operativnost instaliranog sistema bila na najvišem nivou i kako bi se uz stručne savete sistem efikasnije koristio.

 

Pogledajte detaljnije uporedni pregled paketa i cenovnik

 

 

 

Evidencija radnog vremena

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika