Welcome

Evidencija radnog vremena

TACad Access

 

 

 

 

TACad Access je besplatna verzija sistema namenjena kontroli pristupa, koja se dobija uz licence na kupljene uređaje. Omogućuje administraciju podataka o zaposlenima i organizacionoj strukturi i definisanje kontrole pristupa štićenom prostoru.

 

 

TACad On-site paketi podrazumevaju kompletnu instalaciju sistema kod korisnika.

 

 

 

 

Evidencija radnog vremena

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika