Welcome

Evidencija radnog vremena

TACad Hosting

 

 

 

 

TACad Hosting je namenjen svima koji žele da bez velikih početnih ulaganja dobiju 100% funkcionalan sistem koji plaćaju na mesečnom nivou. Kod korisnika se instaliraju uređaji i isporuče kartice, a softver i podaci se nalaze na cloud serverima E-Smart Systems-a. Na ovaj način korisnik je oslobođen troškova nabavke i održavanja serverske opreme.

 

 

TACad Hosting + paket je predviđen za zahtevnije korisnike, obezbeđuje automatsko izveštavanje putem e-mail-a i SMS-a, evidenciju posetilaca, servis za integraciju sa HR sistemom.

 

 

 

 

 

 

Evidencija radnog vremena

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika