Welcome

Evidencija radnog vremena

TACad Standard

 

 

 

 

TACad Standard je namenjen evidenciji radnog vremena i kontroli pristupa. Podržava definisanje smena (fiksne, klizne, noćni rad, dvokratno itd.), praćenje kašnjenja i izostanaka, kao i jednostavnu obradu i prikaz podataka sa bilo kog računara korišćenjem web aplikacije.

 

 

TACad On-site paketi podrazumevaju kompletnu instalaciju sistema kod korisnika.

 

 

 

Evidencija radnog vremena

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika