Welcome

Evidencija radnog vremena

Paketi održavanja i podrške

 

Obezbeđeni su paketi održavanja i tehničke podrške, kako bi operativnost instaliranog sistema bila na najvišem nivou i kako bi se uz stručne savete sistem efikasnije koristio.
 
Preduslovi za održavanje i podršku:
Instalirana poslednja verzija sistema: sistem je u garantnom roku ili je aktivan neki od maintenance paketa
Obezbeđen udaljen pristup serveru i računarima na kojima je instaliran softver sistema (VPN, TeamViewer, AnyConnect): permanentan ili po zahtevu
 
Održavanje ne uključuje:
Dodavanje ili modifikaciju sistemskih funkcionalnosti
Rešavanje problema koji se odnose na mrežu, server, računare i druge resurse korisnika: održavanje tehničkih uslova potrebnih za funkcionisanje sistema, patchevi platforme na kojoj je instaliran softver, zaštita od uticaja računarskih virusa i sl.
Izlazak na teren radi dijagnostike, nadgledanja, update-a ili oporavka sistema za koji nije obezbeđen udaljen pristup
Zamenu ili popravke neispravnih uređaja kojima je istekao garantni rok
Dodatne obuke
Vreme odziva na upućen zahtev je 4 časa u okviru radnog vremena tehničke podrške (9:00– 17:00). Vreme za rešavanje se naknadno određuje i zavisi od vrste zahteva. Za sve pakete održavanja postoji mogućnost upućivanja zahteva za dodatnim angažovanjem, koje se obračunava po radnom satu.
 
Vreme odziva na upućen zahtev je 4 časa u okviru radnog vremena tehničke podrške (9:00– 17:00). Vreme za rešavanje se naknadno određuje i zavisi od vrste zahteva. Za sve pakete održavanja postoji mogućnost upućivanja zahteva za dodatnim angažovanjem, koje se obračunava po radnom satu.
 
Upgrade
 
Nakon isteka garantnog roka ili maintenance paketa, ukoliko nije nastavljeno sa održavanjem, sistem je moguće upgradeovati na novu verziju, što podrazumeva instalaciju poslednjih verzija softverskih komponeneti sistema (baze podataka, windows servisi, web servisi, web aplikacija i windows aplikacija) i migraciju podataka i konfiguracije iz prethodne verzije sistema.
 
Opcije upgrade-a:
• Upgrade sistema kao prerequisite za pakete održavanja i podrške
• Upgrade sistema bez održavanja i podrške, zbog novih funkcionalnosti, boljih performansi (podrška za nove uređaje, browsere i sl.)
• Upgrade sistema zbog migracije na novi server (novi serverski OS, SQL)
 
Interventno održavanje
 
Nakon isteka garantnog roka ili maintenance paketa,  sistem je moguće po zahtevu interventno održavati, i to u slučaju incidentnih situacija na infrastrukturi kao i po pitanju dijagnostike rada sistema i preduzimanju akcija kojim bi se uspostavio stabilan rad sistema. Kod interventnog održavanja ne postoje mogućnosti za korekcije na softveru u slučaju bug-ova, prilagođavanje izveštaja, instalaciju novih verzija komponenti ili migraciju na noviji server.
Interventno održavanje se obračunava kao dodatno angažovanje po radnom satu.

 

 

Evidencija radnog vremena

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika