Welcome

Evidencija radnog vremena

TACad Enterprise

 

 

 

 

TACad Enterprise paket je predviđen za zahtevnije korisnike, omogućuje integraciju sa active directory-jem, evidenciju posetilaca, automatsko izveštavanje putem e-mail-a i SMS-a, i sadrži izveštaje namenjene korisnicima sa većim brojem zaposlenih.

 

TACad On-site paketi podrazumevaju kompletnu instalaciju sistema kod korisnika.

 

 

 

 

 

Evidencija radnog vremena

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika