Welcome

eITPŠalter

 


 

eITPŠalter je aplikacija koja predstavlja elektronsko poslovanje prevoznika i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i omogućava u realnom vremenu pregled svih relevantnih informacija, vezanih za dozvole za međunarodni transport. Sistem direktno povezuje prevoznika sa Sektorom za drumski saobraćaj, u okviru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a omogućava i slanje zahteva za zaduživanje i razduživanje dozvola putem Interneta.
 
Uz ovaj vid elektronskog poslovanja, osim smanjenja troškova, obezbeđeni su:
 • Pregled pojedinačnih dozvola koje prete da blokiraju račun.
 • Prikaz stanja računa prevoznika po kontingentima.
 • Pregled preuzetih pojedinačnih dozvola po kontigentima za tekuću i prethodnu godinu.
 • Pregled unetih vožnji na vremenskim dozvolama kao i prikaz ostvarenih bodova po vožnji i dozvoli.
 • Pregled nagradnih kupona – lista svih voznih karata kao i informacija o njihovoj validaciji i realizaciji.
 • Pregled voznog parka i obaveštenja o isteku sertifikata, zakupa i lizinga vozila.
 • Pregled godišnjih planova i revizije za tekuću godinu po pojedinačnim, CEMT i godišnjim dozvolama.
 • Pregled razduženih dozvola u toku prethodnih godinu dana (kontrolni izveštaj u vezi sa brojem dozvola koje će biti osnov za utvrđivanje plana za narednu godinu).
 • Razduženje vremenskih i pojedinačnih dozvola.

 

 

eITPŠalter aplikacija podržava i rad bez Internet konekcije (Offline mode). Internet je potreban jedino prilikom preuzimanja informacija iz baze Ministarstva i prilikom slanja elektronskih zahteva. Pretplata za eITPŠalter je na godišnjem nivou. Pored korišćenja, ona podrazumeva i potpunu tehničku podršku prilikom instaliranja i rada sa aplikacijom.
 
Sve što Vam je potrebno je:
 • Da ste registrovani prevoznik za međunarodni transport robe.
 • Da posedujete računar sa minimum Windows 7 operativnim sistemom i Internet konekciju.
 • Da pošaljete zahtev za dokumentaciju na office@e-smartsys.com ili pozivom na broj 011 30 50 200.
 • Više informacija o aplikaciji eITPŠalter možete naći na https://papp.idzmt.e-smartsys.com/eitpsalterpomoc

 

 

Sertifikaciono telo (ESS QCA) 
ESS QCA kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis
Korisnici usluga eITPŠaltera u okviru pretplate dobijaju i kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis koji je preduslov za pristup ovoj aplikaciji.
 
ESS QCA kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis možete koristiti i za sledeće obaveze:
 
 • Predavanje pojedinačnih poreskih prijava za poreze po odbitku
 • Prijavu/promenu/odjavu na obavezno socijalno osiguranje
 • Predavanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Podnošenje zahteva za izdavanje carinskih deklaracija
 • Druga potpisivanja elektronskih dokumenata
 • Više informacija o kvalifikovanim elektronskim sertifikatima: http://qca.e-smartsys.com/
idzmt 
IDBridgeK3000
Kvalifikovani elektronski sertifikat se dobija na tokenu Gemalto IDBridgeK3000.
Aplikacija i svi relevantni podaci nalaze se na tokenu i zaštićeni su kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, čime je uvid u podatke kao i njihova obrada zaštićena po poslednjim standardima o bezbednosti informacija.  
idzmt 
IDZMT
Sektor za drumski saobraćaj, u okviru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vodi kompleksan poslovni proces raspodele stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, a sve u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije. Aplikacija IDZMT predstavlja podršku poslovnom procesu o načinu raspodele i kriterijumima za dodelu dozvola.

 

​ 

eITPŠalter

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika