Welcome

Elektronska javna nabavka

  

Softversko rešenje „Elektronska javna nabavka“ namenjeno je za upravljanje i praćenje javnih nabavki i u potpunosti je usklađeno sa:
 
•  Aktuelnim Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br. 124/2012) i obavezom primene elektronske licitacije
 
•  Zakonom o elektronskom potpisu , zakonom o elektronskom dokumentu i pravilnikom o izdavanju vremenskog žiga
 
•  Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 
Podaci se unose samo na jednom mestu i automatski distribuiraju na sve delove dokumenta i sistema gde je to potrebno. Na raspolaganju je kompletan asortiman alata za sve faze javne nabavke: od budžeta i usvajanja plana nabavke kroz proces nabavke, do njegove realizaciju i kasnije analize.

Omogućena je puna podrška za sve aktivnosti nabavke:
odluke o pokretanju, osnivanje komisije, pripremu konkursne dokumentacije, objavljivanje poziva za podnošenje ponuda, izmene i dopune konkursne dokumentacije, prijem ponuda, otvaranje ponuda, rok za žalbu i evaluaciju ponuda, elektronsku licitaciju, izbor najboljih ponuda, pripremu za ugovaranje, ugovaranje, praćenje realizacije i zaključivanje nabavke.

Rešenje „Elektronska javna nabavka“ je konfigurabilno, odnosno prilagodljivo promenama u skladu sa željama korisnika. Po potrebi se može uskladiti sa internim pravilnikom kompanije. Moguća je primena u vidu hostovanog rešenja, u infrastrukturi kompanije E-Smart Systems ili u okviru infrastrukture korisnika. Migracija sa jednog na drugi modalitet je u potpunosti podržana.
  
 
 
 
 
 Pogledajte PDF Elektronska javna nabavka
 
 

Elektronska javna nabavka

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika