Welcome

ESS QCA kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis

  

Važno obaveštenje:
Zbog novonastale situacije u vezi sa virusom COViD-19, kompanija E-Smart Systems je uspostavila privremenu organizaciju radnog vremena i prisutnosti na poslu za svoje zaposlene. U skladu sa prethodnim određen je i novi režim rada sa strankama.

Molimo Vas da se za sve informacije koje su vam potrebne obavezno obratite na: office@e-smartsys.com.

Hvala na razumevanju.

 

Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis
"E-Smart Systems" d.o.o. - ESS CA E-Smart Systems sertifikaciono telo, pružalac usluga od poverenja, nudi uslugu od poverenja - izdavanje KVALIFIKOVANIH sertifikata za elsktronski potpis prema Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (sl. glasnik RS, br. 94/2017), a na osnovu rešenja Ministarstva za trgovinu, turizam i telekmunikacije br: od: 345-01-258/2019-12 od 29.05.2019., primenjujući politiku izdavanja sertifikata QCP-n-qscd.

 

Kome je usluga namenjena?
Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis se izdaje za prethodno, prema šemi visokog nivoa pouzdanosti, identifikovano fizičko lice. Podnosilac zahteva za izdavanje sertifikata može biti:
  • pravno lice za povezano fizičko lice, a za potrebe rada i komunikacije sa državnim organima Republike Srbije
  • pravno lice za povezano fizičko lice, za interne poslovne potrebe
  • samo fizičko lice, za potrebe komunikacije sa državnim organima Republike Srbije
  • samo fizičko lice, za potrebe koje isključuju komunikaciju sa državnim organima Republike Srbije

 

Detalji o uslovima pružanja usluge
Proces izdavanja sertifikata se razlikuje, u zavisnosti od toga da li Vam sertifikat treba za ličnu ili poslovnu upotrebu. Detaljna uputstva vezana za uslugu koju pružamo možete pročitati u Opštim uslovima za pružanje usluga od poverenja.

 

 

ESS QCA kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika