Welcome

Usluge

Šta i kako radimo

 

Naša kompanija nudi Dizajn, Razvoj, Operativnu podršku i Konsultacije za aplikacije na Web, Mobile i Embedded platformama, kao i implementaciju Infrastrukturnih rešenja.

 

 

 

Do konačnog početka realizacije posla, uvek prolazimo kroz sledeće korake:

 

Poslovna pravila

• Koji su poslovni procesi koje želimo da podržimo i ciljevi koje želimo da postignemo?

• Koji je okvir projekta?

• Koji su zahtevi za performansama?

 

 

Model angažovanja

• Posvećen tim koji radi za Korisnika sve iz skupa dogovorenih aktivnosti

• Realizacija pojedinačnog projekta

 

 

Ugovor

• Predlog i prezentacija članova tima

• Ugovoranje koje se bazira na odabranom modelu angažovanja

 

 

 
Metodologija našeg rada će biti uvek usmerena i prilagođena Vama.

 

  

Razvoj na novim ili postojećim rešenjima

U razvoju na novim ili postojećim rešenjima aktivno Vas uključujemo u svim fazama projekta, i to na način da Vaši poslovni procesi teku neometano. 

 

Prikupljanje korisničkih zahteva

U ovoj fazi ćemo, na radionicama, analizirati sve aspekte poslovnih potreba, mogućih rešenja i potencijalnih problema. Naš tim biznis analitičara će zajedno sa Vama pripremiti Korisničke zahteve za najadekvatnije rešenje. Pripremićemo opise pojedinih funkcionalnosti kroz Slike, Mockup aplikacije ili u pisanoj formi koja Vama odgovara.

 

 

Razvoj rešenja

Na redovnim sastancima imaćemo prezentacije na kojima ćete moći da pratite kako Vaša ideja izrasta u konačno softversko rešenje. U ovoj fazi ćemo po potrebi analizirati ono što je urađeno, diskutovati o primedbama i sugestijama i primenjivati ono što smo dogovorili kao korekciju. U toku razvoja i Vi ćete imati verziju aplikacije za sprovođenje Korisničkog testiranja. Kompletna organizacija razvoja, primene dizajna i testiranja je naša briga, ali je uvid u organizaciju dostupan i Vama.

 

 

Puštanje rešenja u produkciono okruženje

Na kraju razvoja možete očekivati rešenje koje je u potpunosti funkcionalno, testirano i spremno za korišćenje sa Vaše strane. Ukoliko puštamo rešenje u produkciono okruženje možete očekivati našu aktivnu pomoć i podršku u periodu stabilizacije aplikacija

 

 
 
Sva projektna dokumentacija se ažurira tokom čitavog procesa realizacije. Na kraju projekta ćemo ostaviti dokumentaciju u formi koja Vama odgovara i oko koje smo se dogovorili već na početku projekta.

 

Operativna podrška za postojeća rešenja

 

Ekipa naših stručnjaka će Vam pomoći da operativnu podršku Vaših aplikacija i servisa organizujete u skladu sa najsavremenijim standardima i primenom najboljih praksi. Imamo višegodišnje iskustvo u svim procesima koji pokrivaju aktivnosti menadžmenta aplikacijama i servisima nakon njihovog puštanja u produkciju. Operativnu podršku možemo da radimo na svim nivoima.

 

 

 I nivo podrške
Osnovna podrška, po zahtevu Korisnika, u njihovom svakodnevnom radu (Help Desk).
 II nivo podrške
Napredna podrška koja podrazumeva preventivne aktivnosti, praćenje sistema, konsultativne aktivnosti, identifikacija i rešavanje problema koji zahtevaju dublju analizu i ulaženje u Source Code aplikacija
 III nivo podrške
Korekcije na Source Code-u aplikacija

 

  

Tranzicija rešenja u proces operativne podrške, upravljanje incidentima, problemima i promenama, upravljanje svim konfiguracionim elementima sistema, upravljanje procesom puštanja promena u produkciju su samo neki od procesa u okviru standarda ISO 20000 koji smo usvojili sredinom ove godine, a koje aktivno primenjujemo na sva naša rešenja.

 

  

Usluge

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika