Welcome

Usluge

Tehnologije

 

Naša kompanija se pretežno bavi Microsoft tehnologijama koje primenjujemo u većini softverskih rešenja. O ekspertizi u navedenim tehnologijama svedoči veliki broj Microsoft kompetencija i pojedinačnih sertifikata koje naši zaposleni poseduju. Drugi fokus koji imamo je nivo sigurnosti aplikacija i sistema. Naši CISSP sertifikovani stručnjaci mogu da izvrše analizu i daju predlog sigurnosnog rešenja u različitim poslovnim okruženjima. Neke od tehnologija, alata i platformi koje često primenjujemo su:

 

 

  Razvojni okviri

ASP .NET

MVC

Silverlight

REST Services

ADO.NET

Entity Framework

 Platforme i alati​

Sharepoint 2010 i 2013

Visual Studio 2013

Team Foundation Server Azure

SQL Server/Express

Android, Windows Phone, iOS

 Programski jezici

C#

VB

Java

Linq

HTML 5

JavaScript, Angular JS, JQuery CSS

 

Sa navedenim smo uspešno realizovali sve dosadašnje projekte i usluge. Navedene tehnologije, alate i platfome imamo „u prstima“ i sa njima možemo mnogo. Međutim, svakog dana usvajamo novo i razvijamo se tako da pružimo najbolju podršku svim Vašim zahtevima.

 

Usluge

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika